Pro­jekt­le­der


Vil du være med til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet ved at bygge fremtidens data- og analysebaserede Skatteforvaltning? Brænder du for at udvikle, kvalitetssikre og drifte løsninger inden for machine learning og artificiel intelligence i tæt samspil med forretningen?

Din rolle som Projektleder

Center for Avanceret Analyse er et center, hvor vi har samlet en lang række specialister inden for Data Science og MLOps. Vi anvender de nyeste metoder og algoritmer til at sikre, at vi har et moderne datadrevet skattevæsen. Vi bidrager på den måde til finansieringen af velfærdssamfundet.

Som Projektleder skal du:

  • Sikre at vores opgaver og projekter bliver kørt sikkert i mål, herunder identificere forretningens behov og omsætte disse til tekniske løsninger i samarbejde med teamet
  • Varetage ledelse af interessenterne på alle niveauer, i projekter og opgaver, så du skaber, udvikler og fastholder det gode tværgående arbejde, herunder være det naturlige bindeled mellem fagstyrelse og udviklingsteam
  • Lede udviklingen af komplekse løsninger i en kompleks organisation, herunder sikre god kommunikation på projekter og opgaver
  • Tage ansvar for samt bidrage til løsning af forskelligartede tværgående opgaver i Avanceret Analyse
  • Præge forandringerne på f.eks. procesoptimering, opgavestyring og forbedring af tilgang og metoder

Du bliver tilknyttet et agilt ML-team, hvor du i tæt samarbejde med data scientists, business analysts, product owner og forretningen bidrager til udvikling af ML-løsninger. Du arbejder sammen med mange forskellige fagligheder i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt domæneeksperter i de fagspecifikke styrelser (fx Skattestyrelsen og Toldstyrelsen).

Hvem er du?

Du har flere års erhvervserfaring, hvor du har arbejdet med at drive processer. Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mange, da vi leder efter en generalist, der kan fungere som bindeled mellem flere forskellige fagligheder. Det vigtigste er, at du har fokus på det tværgående samarbejde og kan facilitere dette. Du har ligeledes en grundlæggende teknisk forståelse samt evner til at sætte dig ind i komplicerede processer. Vi forventer du har et grundlæggende kendskab til ML.

Du motiveres af og trives med at arbejde med komplekse emner, som du skal kommunikere til dine samarbejdspartnere. Du arbejder struktureret og har en transparent tilgang til dit arbejde. På tværs af forskellige interessenter og fagligheder kan du omsætte behov til gode løsninger.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

  • Du agerer med ordentlighed, værdsætter mangfoldighed og bidrager til et godt og respektfuldt kollegaskab
  • Du lytter, bygger bro og forstår andres afsæt for opgaveløsningen.
  • Du tænker på tværs, deler og opsøger viden om den større sammenhæng du arbejder i.

Center for Avanceret Analyse – din nye arbejdsplads

Du bliver ansat i Center for Avanceret Analyse, hvor over 50 specialister er med til at udvikle og levere løsninger til hele Skatteforvaltningen inden for ML, AI, Robotic Process Automation (RPA) og Business Process Management (BPM).

Vores analytiske løsninger hjælper sagsbehandlerne med at kvalificere, strukturere og forudsige udfald i store sagsmængder, hvilket bidrager til bedre vejledning af borgere og virksomheder og samtidig er en vigtig del af svigsbekæmpelsen. Korrekt indbetaling af skatter og afgifter til tiden skaber værdi for såvel sagsbehandlere, borgere og virksomheder og det danske velfærdssystem.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en motiveret ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter via linket ”Ansøg” senest den 8. april 2024. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Britt Francke på telefon 7238 2453.

Vi afholder samtaler løbende samt efter ansøgningsfristens udløb.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet referencer og straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Vi forestiller os, at du starter snarest muligt.

Arbejdsstedet vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
26. marts 2024
Ansøgningsfrist:
8. april 2024

Job hos virksomheden