Full stack-udvikler i et au­to­ma­ti­se­ret DevOps-miljø


Har du lyst til at være med til at modernisere momsområdet? Har du lyst til at levere moderne, enkle og sikre it-løsninger til fremtidens digitale skatteforvaltning? Trives du med at arbejde agilt og team-orienteret i tæt samarbejde med forretningen? Motiveres du af, at bruge moderne software udviklingsteknikker? Så søg ind hos os som full stack-udvikler.

Afdelingen varetager opgaver på momsområdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), og står foran en spændende modernisering af området. Kontoret er specialiseret i at nyudvikle, sikre drift, videreudvikle og vedligeholde it-systemer ift. beskatningsrelevante data, nationalt såvel som internationalt. Du indgår i et team af innovative kolleger i et automatiseret moderne DevOps miljø med end-to-end ydelser, hvor forretningsdomænet er omdrejningspunktet. Der er tale om full life cycle produktudvikling med perioder af både nyudvikling, videreudvikling, vedligehold og drift. Dette ved gennem innovation, kontinuerligt at løfte vores viden og udvikling til højere niveauer.

Teknologier og tech stack

Du vil primært arbejde på backends med Java. Dog vil du på sigt bredde dig ud over mange sprog og teknologier, som f.eks Groovy, test-frameworks som Geb/Spock kombineret med frontend JavaScript/Typescript frameworks som f.eks. Angular eller Vue.js / TypeScript. Teknologimæssigt vil du skulle arbejde med Web Services (REST og SOAP), databaser (PostgreSQL), Unix/Linux, Containere (Docker), Kubernetes (Rancher), open source på Jenkins samt Git og Github

Dine arbejdsopgaver

Som udvikler i kontoret Moms Arkitektur og Udvikling får du en afgørende rolle i moderniseringen af it-systemer til den danske skatteforvaltning, hvor egenudvikling er i fokus. Udviklingen foregår i iterationer med udgangspunkt i SCRUM og SAFe, med daglige standups, løbende evalueringer og leverancer i mange løbende releases. Vi arbejder blandt andet med:

  • Backend-udvikling i Java
  • Frontend-udvikling i javascript frameworks som Vue.js (Typescript)
  • DevOps
  • Continuous Integration/Delivery og Release on Demand
  • Fuld automatisering af test
  • Pair-programming, peer review af kode
  • Agile værktøjer, herunder Jira og Confluence.

Sammen med dig er det vores ambition at digitalisere løsninger til automatisk udveksling af information globalt for at undgå momsunddragelse, udvikle løsninger til at indberette finansielle informationer fra tredjepart, understøtte enkel og korrekt skatteansættelse og -opkrævning samt at lette effektiv kontrol.

Som udvikler hos os vil du i samarbejde med et team af udviklere, teknisk tester, scrum master og product owner, implementere features til brug for indberettere, kontrollerende myndighed, driftspersonel og internationale myndigheder, som vi udveksler information med.

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke altafgørende, men det er en fordel, hvis du har en relevant bachelor eller kandidatuddannelse for eksempel som datalog eller ingeniør eller lign. Derudover kan du både være nyuddannet såvel som erfaringsmæssigt tungere. Det er desuden væsentligt at du har backend erfaring med kodesprogene Java, Open Source, Spring Boot eller Groovy og muligvis også frontend-erfaring eller kendskab til Angular, Vue.js eller lignende.

Vigtigst er det, at du har mod på at kaste dig ud i nye projekter, og at det falder dig naturligt at arbejde på tværs både internt i teamet og på tværs med andre faggrupper i organisationen, gennem afklaringer med forretningen at forstå deres behov og værdisætning af disse. Det også væsentligt at du er detaljeorienteret og har blik for at applikationerne skal driftes efterfølgende. Da meget af vores dokumentation er på dansk, så taler og skriver du flydende dansk.

Om din nye arbejdsplads

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi bor ved Flintholm S-tog og Metro station, og har medarbejderparkering i kælderen. Vi er 30 medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring, innovation og arbejdsglæde meget højt.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send et motiveret CV og relevante dokumenter via nedenstående link senest d. 22. april 2024. Vi afholder samtaler løbende, så send gerne hurtigst muligt.

Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kontorchef Ricky Nymann på tlf. 72370669 eller Souschef Jens Christian Hansen på tlf. 72376661.

Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest, samt referencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
5. april 2024
Ansøgningsfrist:
22. april 2024

Job hos virksomheden