Senior en­ter­pri­sear­ki­tek­ter - med stra­te­gisk for­stå­el­se for cloud-stra­te­gi­er og teknologi


Kan du facilitere arkitektur- og teknologiafklaringer på tværs af organisationen? Kan du favne komplekse problemstillinger og arkitekturmetoder, og omsætte dem til konkrete hensigtsmæssige løsninger? Trives du med at skabe en tæt dialog med forretningen samt arkitekter og teknikere i udviklingsprojekterne? Hvis du kan nikke ja til ovenstående, har vi måske et spændende job til dig.

Vi søger flere senior enterprisearkitekter. I Center for Strategisk Arkitektur leverer vi sammenhængende arkitektur for hele Skatteforvaltningen. Det er vores opgave at sikre, at lokale arkitekturbeslutninger i moderniseringsinitiativer og i udviklingsprojekter hænger sammen med den samlede målarkitektur og følger vores fælles strategier herunder cloudstrategi.

Vi har en stor moderniseringsopgave foran os, og vi tror på, at arkitektur- og teknologistyring lykkes bedst i tæt dialog og samarbejde med både forretningsmæssige og tekniske områder.

- Claus Aastrand, kontorchef i Center for Strategisk Arkitektur

Din nye arbejdsplads

Center for Strategisk Arkitektur er en del af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Vi er ca. 35 medarbejdere i kontoret heraf 11 enterprisearkitekter. Enterprise arkitektur-delen af kontoret udarbejder arkitekturrammer, der sikrer sammenhængende arkitektur for Skatteforvaltningen.

Vi yder også arkitekturrådgivning til ledelse og direktion om tværgående og langsigtede effekter for forretningsmål, risikoniveau, budgetter og legacy-modernisering. Medarbejdere i kontoret er fordelt på flere arkitektroller. Udover enterprisearkitekter er vi informationsarkitekter, data governance-konsulenter og QualiWare-specialister. Vi har et godt samarbejde i kontoret, hvor individualitet, faglighed og fællesskabelse går hånd i hånd. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm Station.

Du får en leder, der tror på direkte feedback, og som mener, at uddelegering af ansvar, gensidig respekt og en positiv tilgang er forudsætninger for, at mennesker trives og udvikles.

Om stillingen

Du kommer til at arbejde med strategi, forretning og it, og skal arbejde proaktivt med arkitektur- og teknologistyring. Herunder bl.a. følgende primære arbejdsopgaver:

 • Udarbejde arkitektur- og teknologistyringsprincipper, som understøtter Skatteforvaltningen
 • Drive initiativer, der skal realisere transformationen og moderniseringen af Skatteforvaltningens it-portefølje
 • Udvikle og opbygge metodeapparatet (processer, værktøjer m.m.) for arkitekturområdet
 • Deltage aktivt i at skabe stærke relationer med en række vigtige samarbejdspartnere såsom udviklingsprojekter, proces- og systemejere, infrastruktur etc.
 • Deltagelse i samarbejde på det fællesoffentlige niveau og på internationalt/EU-niveau

Som enterprisearkitekt arbejder du på tværs af arkitekturområderne: forretnings-, informations-, applikations- og teknisk arkitektur.

 • Du arbejder primært strategisk og langsigtet ud fra de forretningsmæssige behov.
 • Du vil få mulighed for at fordybe dig i et forretningsorienteret eller teknisk domæne, hvor du kan medvirke til at bringe din strategiske og tværorganisatoriske viden i spil.
 • Du arbejder også konkret ifm. starten af nye projekter/programmer for at sikre, at de bedst muligt realiserer de strategiske mål.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse. Derudover har du erfaring fra en lignende stilling som fx strategisk og tværgående enterprisearkitekt i en større organisation, privat eller offentlig. Du kan også komme fra en lignende rolle i et konsulenthus, hvor du har været med til at fastsætte overordnede arkitekturretninger og målaktiviteter på tværs af systemlandskaber.

Du besidder en stærk it-, forretnings- og organisationsforståelse, og du formår at omsætte viden til strategiske arkitekturtiltag. Ligeledes har du opnået erfaring med at vejlede om vigtige arkitekturelementer i forbindelse med større systemændringer.

Som person er du god til at skabe visionære løsninger, som du sammen med andre formår at omsætte til programmer, projekter eller løsningsforslag. Da rollen indebærer rådgivning og vejledning på ledelsesniveau, besidder du både empatiske og analytiske evner, der understøtter korrekte beslutninger og initiativer.

Derudover forventer vi, at du har:

 • Et højt analytisk niveau
 • Gode formidlingsevner på både forretnings-, it- og på direktionsniveau
 • Stærke samarbejdsevner, hvor du formår at være pragmatisk i din tilgang til arkitektur og skabe et ligeværdigt samarbejde med dine partnere
 • En resultatorienteret tilgang til enterprisearkitektur, hvor du har øje for at komme i mål med dine leverancer og sikre, at arkitektur- og teknologistyringen gøres anvendelig i projekter og faglige områder
 • Viden om arkitekturmetoder, og praktisk anvendelse heraf i forhold til organisationens behov, modenhedsniveau og kontekst
 • Strategisk forståelse for cloud-strategier og teknologi og formår at rådgive om det i forhold til den samlede organisation

Kontakt og ansættelsesvilkår

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så søg stillingen allerede i dag ved at sende din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Ansøg” senest den 24. april 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Claus Aastrand på tlf. 72 37 28 97 eller souschef Mads Thrane på tlf. 72 37 62 06.

Vi afholder samtaler løbende. Der kan indgå en logik- og personanalyse i forbindelse med en eventuel 2. samtale. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
11. april 2024
Ansøgningsfrist:
24. april 2024

Job hos virksomheden