IT-drifts­spe­ci­a­li­ster med fokus på Kafka og Ela­sti­cs­search


Er du glad for teknik og får du tilfredsstillelse af at have orden i din butik? Kan du også lide at blive udfordret, når driften skal køre stabilt og incidents skal håndteres? Er Kafka og ELK teknologier, som du har lyst til at arbejde med og specialisere dig indenfor – så er der gode muligheder i disse stillinger.

Vi har en række løsninger, som blandt andet er bygget på Kafka og ELK. Vi vil derfor samle understøttelsen af disse teknologier i et nyt team, som skal opbygge og udstille teknologierne som nogle generiske services for hele Skatteforvaltningen. Behovet er først og fremmest drevet af et større projekt, OSM2, som overdrager driften af disse teknologier til et nyt team i Infrastruktur – Operations.

OSM2-systemet håndterer den nationale efterlevelse af EU-Momsregler, hvilket har betydet en stor lettelse i administrationen af moms for dansk erhvervsliv, mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringelse af svindel med moms. System er ved at overgå til almindelig drift, men har været i produktion siden 2021, sideløbende med udviklingsprojektet som har udviklet løsningen. Vi forventer, at der vil blive udviklet på løsningen flere år frem, hvilket også giver en spændende dynamik i stillingerne. Parallelt hermed forventes andre løsninger at blive koblet på de generiske services efterhånden som teamet for modnet disse services.

Dine arbejdsopgaver

Jobbet er fokuseret omkring drift og vedligehold af to services:

 • Kafka Confluent
 • Elasticsearch

Til at understøtte driften af de to services anvendes en række støtteværktøjer / teknologier og der interageres med en række andre services i huset – kendskab til disse værktøjer vil være et plus:

Støtteværktøjer/Teknologier

Primære:

 • Zookeeper
 • Podman
 • Kibana
 • Logstash
 • Ansible
 • Linux

Sekundære:

 • Helm
 • AKHQ
 • Artifactory
 • Xray
 • Cast Highlight
 • Hashicorp Vault
 • VMware
 • Springboot

Services

Primære:

 • Zabbix
 • GitHub
 • CLS (Central Lognings Service)
 • Commvault

Sekundære:

 • PostgreSQL
 • Rancher
 • LXR Gateway

De daglige driftsopgaver er:

 • Overvåge, vedligeholde og opdatere de to services, så der leveres høj kvalitet og effektive løsninger til brugere og de aftalte serviceniveauer overholdes
 • Fejlfinde og løse incidents. Det er i praksis 2nd og 3rd level support for brugere af de to services – primært drevet af OSM2-løsningen
 • Etablere, reviewe og udføre driftsrutiner fx
  • Konfigurere ElasticSearch-indekser mm. for at optimere ydeevne og skalerbarhed
  • Udvide eller reducere ElasticSearch-clustere
  • Sikre at Kafka håndterer den aktuelle belastning
  • Overvåge Dead Letter Queue og konfigurere retention politikker

På lidt længere sigt skal teamet fokusere på optimering og løbende forbedringer, som styres i et tilpasset agilt setup understøttet af Jira:

 • Opsætte og vedligeholde monitoreringen af de to services
 • Vedligeholde recovery-strategi og planlægge, eksekvere og teste backup/restore
 • Dokumentere infrastrukturen og sikre, at relevant information er tilgængelig for resten af teamet
 • Adaptere yderligere løsninger, som benytter Kafka og ELK

Om dig

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring indenfor it-drift, gerne med en baggrund fra infrastruktur. Du har lysten og tålmodigheden til at medvirke i opbygningen af et nyt team med nye services i et effektivt og sikkert setup omkring drift af middleware. Du har indsigt i ITIL og kendskab til agile metoder. Vi ser gerne at du er ansvarsbevidst og at du proaktivt tager ansvar for at få løst de sager som ligger under teamet ansvarsområde.

Vi ser meget gerne, at du har erhvervserfaring fra større IT-organisationer. Du har en relevant IT-uddannelse, men du kan også have opnået dine kompetencer gennem relevant erhvervserfaring.

Kendskab til ELK og/eller Kafka Confluent vil selvfølgelig være et stort plus – men ikke et endegyldigt krav.

Du har lyst til at arbejde med nye teknologier, du er løsningsorienteret og tænker kreativt, når det kommer til anvendelsesmulighederne.

Vi forventer, at du taler og skriver dansk.

Dit kontor

Du bliver ansat i kontoret Infrastruktur – Operations. Dine kommende kollegaer har forskellige it-faglige baggrunde og erfaringsniveauer, men har dét til fælles, at de alle er motiverede i forhold til at sikre en sikker og stabil drift. Vi hjælper og støtter hinanden i at komme sammen i mål med vores opgaver. Der lægges stor vægt på videndeling og innovation mhp. løbende at lave forbedringer af læring, og vi prioriterer trivsel og den enkeltes faglige og personlige udvikling i jobbet. Du får gode muligheder for at forme din egen dagligdag, der generelt er præget af en dynamisk og kreativ kultur.

Med mere end 1.500 ansatte i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er der ligeledes rige muligheder for karriereudvikling og for at møde nye spændende mennesker, enten i fagligt øjemed eller til sociale arrangementer.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Ansøg” senest den 1. maj 2024.

Der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil blive afholdt 1. samtaler løbende.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte souschef Søren Brørup på tlf. 72 38 99 09.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
5. april 2024
Ansøgningsfrist:
1. maj 2024

Job hos virksomheden